WZA

Głosowania na walnych zgromadzeniach za pomocą klucza elektronicznego. Dane są przekazywane poprez szyfrowane połączenie falami radiowymi do serwera, dokonuje się zliczanie głosów i wyświetlenie wyników na tablicy.